Custom publishing

Gazeta firmowa, regularnie trafiająca do wybranego grona odbiorców (pracowników firmy, fabryki, kontrahentów, klientów biznesowych i końcowych) jest tradycyjnym, ale bardzo skutecznym i uniwersalnym nośnikiem informacji, cennym kanałem komunikacji wewnętrznej.

Dbamy o to, by była reprezentacyjną wizytówką firmy: o nowoczesnym projekcie graficznym i dobrze zredagowanych materiałach dziennikarskich.

Custom publishingiem zajmujemy się od A do Z:
– od opracowania koncepcji i założeń wydawnictwa,
– poprzez redakcję treści firmowych (biznesowych) dostarczonych przez zleceniodawcę bądź opracowanie ich według potrzeb,
– przygotowanie materiałów autorskich: publicystyki, wywiadów, recenzji, tekstów lifestyle’owych oraz materiału ilustracyjnego,
– projekt graficzny,
– skład i korektę wydawniczą,
– przygotowanie plików dla drukarni,
– aż po dostarczenie gotowego nakładu zleceniodawcy.

Koszt przygotowania wydawnictwa jest oczywiście wypadkową potrzeb i przyjętych założeń, ale preliminarz i budżet projektu ustalamy już na starcie i trzymamy się tych ustaleń.
Skontaktuj się z nami – ocenimy orientacyjny koszt usługi dopasowanej do potrzeb Twojej firmy.