PR kryzysowy

PR kryzysowy to działania podejmowane zarówno w sytuacji będącej bezpośrednim zagrożeniem dla wizerunku, jak i wcześniejsza analiza potencjalnych ryzyk wraz z przygotowaniem niezbędnych procedur.

Trudne sytuacje wymagają specjalnego traktowania. Kryzys w organizacji, skandal w instytucji publicznej, czy fala nieprzychylnych komentarzy dotyczących znanych osób, zwykle pojawiają się niespodziewanie.

Mają różne tło, różną wagę, w odmienny sposób wpływają na opinię publiczną, a co za tym idzie – za każdym razem mają inne znaczenie dla wizerunku. Dlatego przy działaniach podejmowanych wobec sytuacji kryzysowej kluczową rolę mają kompetencje i doświadczenie.

Mamy i jedno i drugie…