Public affairs

Public affairs to sztuka współpracy z instytucjami publicznymi. Utrzymywanie etycznych relacji biznesu i organizacji pozarządowych (NGO) pozwala na sprawną realizację celów w atmosferze zrozumienia interesu publicznego i jednostkowego.

Do prowadzenia optymalnej polityki public affairs nie wystarczą wysokie kwalifikacje profesjonalne i znajomość przedmiotu działalności firmy czy organizacji. Niezbędna jest doskonała orientacja w strukturze administracji publicznej – państwowej i samorządowej, znajomość zależności, obowiązujących procedur, metod pracy, specyfiki regionalnej i resortowej.

Zoom Media posiada takie kompetencje i zapewnia profesjonalne wsparcie w public affairs dla korporacji, przedsiębiorstw, organizacji branżowych, a także organizacji i stowarzyszeń reprezentujących grupy społeczne.