Redakcja i korekta wydawnictw

Specjaliści Zoom Media zapewniają profesjonalne wsparcie redakcyjne procesu wydawniczego – w całości lub przejmując odpowiedzialność za poszczególne elementy. Są to:

    • redakcja tekstu,
    • korekta,
    • skład,
    • rewizja materiału.

W zależności od specyfiki organizacyjnej procesu wydawniczego pracujemy na plikach tekstowych, na plikach oprogramowania Adobe InDesign, na plikach PDF, a także na wydrukach.