Wystąpienia publiczne i ghostwriting

Przemówienie może zmienić bieg historii. Historii świata, kontynentu, kraju, historii miasta, rodziny, ale i historii firmy… Dobrze przygotowane wystąpienie publiczne ma wielką moc: pobudza emocje, zmusza do refleksji, inspiruje i motywuje. A jednocześnie – pozwala precyzyjnie i czytelnie przekazać niezbędne informacje.

Przygotowujemy: mowy motywacyjne, mowy okolicznościowe (w tym mowy prywatne: jubileuszowe, ślubne, pogrzebowe), przemówienia kryzysowe, sprawozdania, podsumowania, omówienia.

Formę wystąpienia dostosowujemy do okoliczności, charakterystyki odbiorców, cech mówcy. Przygotowanie tekstu poprzedza wnikliwy research – w porozumieniu z Klientem.